BotEugen`s Blog
boteugen.wordpress.com

Archive for the ‘ESEU’ Category

E.M.Cioran – Exerciţii de admiraţie: Guido Ceronetti Infernul trupului.

4 Septembrie 2010

Scrisoare către Editor Paris, 7 martie 1983 M-ai întrebat, dragă Prietene, ce soi de om e autorul acestei cărţi- „Tăcerea trupului”. Curiozitatea ta este de înţeles: n-o poţi citi fără să te întrebi mereu ce monstru admirabil a zămislit-o. Trebuie să-ţi mărturisesc că l-am întâlnit doar cu prilejul trecerilor lui prin Paris. Dar am fost […]

E.M.Cioran- Exerciţii de admiraţie: Michaux. Pasiunea pentru exhaustiv.

4 Septembrie 2010

Acum vreo cincisprezece ani, Michaux îşi făcuse aproape un obicei să mă ia cu el la Grand Palais, unde se prezentau tot felul de filme cu caracter ştiinţific, unele bizare, altele pur tehnice, de neînţeles. Ca să spun drept, mai mult mă intriga interesul lui pentru aceste proiecţii decât proiecţiile în sine. Nu pricepeam prea […]

E.M.Cioran – Exerciţii de admiraţie: Beckett – câteva întâlniri.

3 Septembrie 2010

Pentru a-l descifra pe Beckett, acest om „separat”, ar trebui să medităm la expresia „a se ţine deoparte”, deviza tacită a fiecăreia din clipele sale, la singurătatea şi îndârjirea subterană presupuse de ea, la esenţa unei fiinţe răzleţite, ce stăruie într-o muncă tenace şi fără sfârşit. Se spune în budism că cel ce năzuieşte spre […]

E.M.Cioran – Exerciţii de admiraţie: Benjamin Fondane.

3 Septembrie 2010

Faţa cea mai brăzdată, cea mai suptă din câte s-ar putea imagina, o faţă cu riduri milenare dar deloc împietrite, căci le însufleţea zbuciumul cel mai contagios şi mai exploziv. Nu mă mai săturam să le privesc. Niciodată până atunci nu văzusem asemenea potrivire între aparenţă şi rostire, între fizionomie şi cuvânt. Nu pot să […]

Mircea Eliade – Despre tinereţe şi bătrâneţe

4 Mai 2010

Îmi place să revin mereu la probleme banale sau insolubile(ceea ce poate să însemne acelaşi lucru) şi găsesc în meditarea lor o hrană pe care nici actualitatea, nici problematica de avangardă nu mi-o pun la îndemână. Meditez adesea, de pildă, la foarte vechea şi foarte complicata problemă a tinereţii. Tinereţea, în sine, rămâne pentru mine […]

Mircea Eliade – Originalitate şi autenticitate

3 Mai 2010

Un prieten de la ţară mă roagă să-l lămuresc ce înseamnă „Originalitate, original şi originali”. Iată o problemă la care nu m-am mai gândit din adolescenţă. Mi se pare, chiar, că este o pseudoproblemă, că cel ce şi-o pune nu are nimic de câştigat de pe urma acestei dezbateri; că, în definitiv, a fi sau […]

Mircea Eliade – O anumită incapacitate

31 Martie 2010

Suprema verificare pentru oameni- deci şi pentru naţiuni- este capacitatea de contemplare în suferinţă. În privinţa aceasta, asiaticii- în special indienii şi chinezii- ne sânt incontestabil superiori. Oamenii aceştia acordă o atare importanţă contemplaţiei, încât nici cea mai cumplită mizerie fizică sau morală nu-i striveşte, nu-i întoarce în animalitate. Incapabili într-adevăr de contemplaţie în suferinţă […]

Dostoievskii şi tradiţia europeană de Mircea Eliade

21 Martie 2010

Mircea Eliade, eseu, Dostoievski şi tradiţia europeană, Fragmentarium(1932-1939)

Singuraticii de Mircea Eliade

21 Martie 2010

Mircea Eliade, eseu, Fragmentarium, Singuraticii

Emil Cioran – Echivocul geniului

21 Martie 2010

Orice inspiraţie purcede dintr-un dar al exagerării: lirismul – şi întreaga lume a metaforei – ar fi numai o jalnică surescitare fără acea patimă care umflă cuvintele peste măsură. Când elementele sau dimensiunile cosmosului par prea reduse ca să slujească stărilor noastre drept termeni de comparaţie, poezia nu aşteaptă – pentru a-şi depăşi stadiul de […]

Emil Cioran – Fărădelegile curajului şi ale fricii

21 Martie 2010

A te teme înseamnă a te gândi întruna la tine şi a nu-ţi putea imagina un curs obiectiv la lucrurilor. Senzaţia teribilului, senzaţia că totul se întâmplă „împotriva” ta, presupune o lume concepută fără primejdii „indiferente”. Fricosul- victimă a unei subiectivităţi exagerate- se crede, mult mai mult decât ceilalţi oameni, ţinta unor întâmplări duşmănoase. El […]

Emil Cioran – Filofozofie şi prostituţie

21 Martie 2010

Emil Cioran, eseu, Tratat de descompunere