BotEugen`s Blog
boteugen.wordpress.com

Archive for the ‘VICTOR FELEA’ Category

Victor Felea – Monotonie

16 septembrie 2010

Monotonie, trecere lentă, drum dezolat, un surîs, cuvinte mute ca fulgii, Disperarea ca o piaţă pustie, Gînduri ca şerpii, Un prieten, o privire, un vis piruetînd în gol Şi ziua se duce Noaptea se duce Şi orizontul se-ntunecă Şi dacă te uiţi înapoi, doar mărăcinii mărunţi Ai faptelor zilnice Risipiţi pe cîmpia deşartă. Aceasta e […]

Victor Felea – Eu vin de demult

16 septembrie 2010

Vocea ta se stinge sub paloarea zidurilor înalte Şi va rămâne doar o poveste Pe care nimeni n-o va mai şti Şi iată amurgul desenează umbre Şi o trompetă plânge Cu o nostalgie supremă După ceva ireversibil pierdut Mâinile tale mă caută oarbe Şi maşinile trec estompând amintirile Eu încotro mă îndrept Casa mea e […]

Victor Felea – Sunt încă

3 iulie 2010

Sunt încă aici Un fel de licurici Un fel de efemeridă ce luminează cu intermitenţă Marea absenţă În care am fost părăsiţi şi uitaţi Sunt încă aici (Mă scuzaţi) * Jucător de rezervă; Editura Dacia; Cluj-Napoca; 1992

Victor Felea – Şansă pierdută

3 iulie 2010

Nu vom şti niciodată Dacă e bine sau nu Să stăm cu braţele încrucişate Şi cu gândurile înfipte Ca nişte pumnale În amorţirea din suflet- În fond Noi sântem anonimii Fantomele care umblă aiurea pe străzi Gălăgioşii fără identitate Ideile vânturate ca pleava Dintr-o parte în alta- Noi sântem balta Cu broaşte ce orăcăie seara […]

Victor Felea – Dedesubt

27 iunie 2010

N-am mai existat demult- M-au înghiţit nişte valuri Nişte adâncimi cenuşii Nişte morminte de piatră N-am mai existat demult- M-am pierdut printre zgomote reci Printre ierburi fără culoare Sub o mie de zile smintite * Istorie personală; Editura Dacia; Cluj-Napoca; 1983

Victor Felea – Labirint

27 iunie 2010

Aceeaşi lumină acelaşi decor aceleaşi probleme Nici monotonia nu mai are haz nici monotonia Nu mai are ce-mi spune toate plesnesc în cele din urmă Ca nişte baloane şi cad şi dispar Şi apoi se formează din nou altceva Alte forme demoni obscuri ce ne cutreieră o vreme Până când şi ei îşi pierd consistenţa […]

Victor Felea – Tu eşti în somn

27 iunie 2010

Tu eşti în somn pierdută – eu lucid Crucificându-mi visele-n tăcere Parabole şi-o vastă despuiere Şi solitudinea umană vechiul zid Murdar de ieroglife adormite Pentru profeţii unui secol treaz Loveşte marea ţărmul în obraz Şi pietrele strâng lacrimi în orbite Pierdută-n somn – eu în veghere mută Pe tabla nopţii gânduri albe scriu Şi ele […]

Victor Felea – După cum se vede

27 iunie 2010

Eu stau mai la o parte Îmi beau într-un colţ băutura amară Îmi spun cuvântul fără să fiu auzit Mă bucur de viaţă cu precauţii Şi suferinţa o transform În concluzii înţelepte După cum se vede Sînt un mare descurcăreţ * Istorie personală; Editura Dacia; Cluj-Napoca; 1983

Victor Felea – Cu stângăcie

27 iunie 2010

Cu stângăcie Şi neajutorat Stau printre oameni iscusiţi şi puternici ai acestui veac Printre bucuriile lor consistente Şi mereu mi se pare Că sînt vinovat de ceva Că bucata aceasta de pâine nu e a mea Că mă aflu aici dintr-o eroare Că se vorbeşte într-un dialect necunoscut Şi eu sînt doar un tolerat Pe […]

Victor Felea – Fără imaginaţie

27 iunie 2010

N-ai imaginaţie – mi-a zis – Şi prin urmare eşti în pom Sau poate la pământ Sau pe geantă Şi habar nu ai ce vei scrie În continuare Fiindcă eşti lipsit de orice imaginaţie Şi nu vei şti cum să te descurci În timp ce respiraţia neagră a nopţii Va ocupa oraşul Şi te va […]

Victor Felea – Umorescă

27 iunie 2010

Un cimitir de ploi, de cărţi, de violenţe. Curg morţii care pun la cale viaţă rea – Noi stăm pe muşuroaie mari şi aşteptăm Să se usuce drumurile lumii. E frig şi gândurile-s răni adânci, murdare Dar n-are a face – totul e uşor Căci  nu luptăm, nu ne ucide nimeni Şi tragedia-i plină de […]

Victor Felea – Poţi să aştepţi

27 iunie 2010

Poţi să aştepţi ceva sau poţi să nu mai aştepţi Va veni cineva ori nu va veni Vei plânge sau te vei bucura Dar mereu vei fi lângă oglinzile blând lunecătoare ale nisipului galben Şi ele îţi vor spune că poţi să aştepţi Sau poţi să nu mai aştepţi E acelaşi lucru Cineva te strânge […]

Victor Felea – Ars poetica

27 iunie 2010

Însingurată Umbră Ce faci tu acolo În templul tău de cărţi şi de hârtii Ce cuget aspru Ce simţiri suave Te-ndeamnă să mai stărui – să mai scrii Nu te-a cuprins încă zădărnicia Acestui trist efort de-a fi cuvânt Nu-i oare-o lungă umilinţă poezia O aripă de lacrimi şi de vânt N-auzi venind un vuiet […]

Victor Felea – Mai trec

24 iunie 2010

Mai trec înspre bucătărie Noaptea târziu Mă duc şi revin Prin întuneric precum o stafie Puţine lucruri mai doresc Dar o să renunţ şi la ele Voi privi în tăcere spre stele Mă voi deprinde să îmbătrânesc * Gulliver; Editura Dacia; 1979

Victor Felea – S-a retras

23 iunie 2010

Noapte de iarnă – Aici în odaia mea Se aude şuierul blând al gazului Afară vântul Are uneori izbucniri violente Alteori scoate sunete stranii Ca un castel bântuit de fantome Dar sufletul s-a retras în sine Nici nu doreşte nici nu visează A epuizat o mie de opţiuni Ce s-au dovedit în cele din urmă […]

Victor Felea – Am trăit – am văzut

12 iunie 2010

Vânt de iarnă fulguie plouă s-a întunecat În plină zi şi nimic nou nu se anunţă Speranţele s-au dus în pământ Precum frunzele veştede Duhuri îmbătrânite ale minţii se înghesuie În friguroase unghere Stau şi mă uit la mormanul de cărţi Care-mi umple odaia Şi sânt prizonierul acestui mic spaţiu dezordonat Mii de corăbii ruginesc […]

Victor Felea – Tăcerea

12 iunie 2010

Noaptea e adâncă şi plină de tăcere Tăcerea celor vii, tăcerea celor morţi – Dar cei morţi stau deoparte, nu mai au pretenţii. Numai cei vii visează mereu Rotindu-şi privirea prin spaţii, prin spaţii. Ah, câte n-au inventat oamenii! Cu ce viteză nebună îşi leagănă îndrăzneala! Ce complicate maşini! Ce descoperiri fără seamăn! Dar cei […]

Victor Felea – Am cercetat

12 iunie 2010

Am cercetat viaţa omului Până la izvoarele ei amare Şi am văzut furtuna Smulgând totul, fără alegere. Chiar şi cei mai fericiţi, în cele din urmă Se-ntorc spre durerea lor ascunsă; Iar cei ce se târăsc Nu-şi vor ridica niciodată capul din ţărână. Dar trebuie să râzi cu amărăciune Ca de-o comedie prea lungă Şi […]

Victor Felea – Câmp la marginea oraşului

11 iunie 2010

Câmp la marginea oraşului, uitat, părăsit, Plin de ierburi prăfuite şi de scaieţi, Numai eu te privesc, gândind la pustietatea Care pe amândoi ne-a cuprins. De-ar cădea ploaia, la fel ai fi de trist, Dacă aş plânge, nimeni nu m-ar vedea; Câmp uitat, ţi-e sufletul înăbuşit de buruieni Şi de-aşteptare. Câmp la marginea oraşului, te-aud […]

Victor Felea – Peşteri fără sfârşit

10 iunie 2010

Auzi cum coboară, cum se prăbuşesc tenebrele grele, tenebrele sfârşitului – Cu freamăt de moarte, cu geamăt prelung cascade negre,  copleşitoare, se sfarmă peste noi în pulberi adânci strivind somnul vieţii, somn fără umbră de vis. Azi e începutul căderii, preludiul alunecării în morţi fără număr; fluvii amare ne vor purta prin peşteri sfâşiate de […]

Victor Felea – M-a căutat viaţa

10 iunie 2010

M-a căutat viaţa şi nu m-a găsit Eram mereu în altă parte Dus de câte-un gând de câte-un vis Mă atrăgea necontenit ceva ce nu eram şi nu puteam să fiu Un chip de-al meu dintr-o oglindă ideală Ce mă făcea fericit cu diversele lui ipostaze Şi am fost o lungă peregrinare Pe firul tremurător […]

Victor Felea – Şi ce dacă

4 mai 2010

Nu pot să schimb nimic Din lumea asta În care sânt vârât Ca într-un pântec ghiorţăitor-

Victor Felea – În labirint

4 mai 2010

Când am intrat în labirint Credeam că ne vom întoarce în curând Credeam că e numai joc Pentru curajul şi iscusinţa noastră

Victor Felea – Sfinx negru

7 aprilie 2010

Sfinx negru noaptea nemişcată Nu-i pune suflete întrebări N-o să-ţi răspundă niciodată Strigăm zadarnic peste mări

Victor Felea – Ireductibil

21 martie 2010

Victor Felea, poezie românească, Ireductibil

Victor Felea – La geam vei sta

21 martie 2010

Victor Felea, La geam vei sta, poezie românească, 1975, Cumpăna bucuriei

Victor Felea – Atâtea distracţii

21 martie 2010

Victor Felea, poezie românească, Atâtea distracţii

Victor Felea – Nu mă întrebaţi ce fac

21 martie 2010

Victor Felea, poezie românească, Nu mă întrebaţi ce fac

Victor Felea – Pînă la capăt

20 martie 2010

Să merg pînă la capăt Aşa cum sînt aşa cum voi deveni Fiinţînd-cu tatuajele mele Nevăzute cu buchetul de lacrimi

Victor Felea – Poetul

20 martie 2010

Poetul Printre munţii lui ideali Printre spinii urcuşului său îndîrjit Printre ploi şi morminte