BotEugen`s Blog
boteugen.wordpress.com

Archive for the ‘MIHAIL LERMONTOV’ Category

Mihail Lermontov – * * *(îmi port pustiu prin noapte pasul meu)

23 august 2010

1 Îmi port pustiu prin noapte pasul meu Pe drumul cu pietriş lucind la stele. S-apleacă peste lume Dumnezeu Şi stau de vorbă stelele-ntre ele. 2 Solemn e cerul, minunat mereu! Pământul doarme-n ceaţă azurie. De ce mi-e sufletul atât de greu? Aştept ceva? Păreri de rău să fie? 3 Păreri de rău? De ce? […]

Mihail Lermontov – Poetul

23 august 2010

Pumnalul meu luceşte-n podoaba-i aurită, Tăiş fidel şi veşnic treaz; Oţelul lui păstrează, misterios călită, Tăria orientului viteaz. Slujind fără simbrie unui voinic în munte, Prin câte locuri n-a ajuns! A pus pe multe piepturi duşmane urme crunte Şi multe paloşe-a străpuns. Îşi însoţea stăpânul la luptă cât de grea; Jignit, din teacă se grăbea […]

Mihail Lermontov – Răspuns

20 august 2010

Pe cel ce cunoscând durerea Şi-a stins privirea-nspre amor, Întru speranţa învierii De două ori nu-l înfiori. Vrăjmaş al lacrimii de sare, Retras în sine-nsingurat, El a gonit orice visare Din calea lui de resemnat, Fără simţiri: un ciot lăsat Sub fulgerul căzut, cum arde Îşi pierde sevele terestre, Nu mai hrăneşte ramuri moarte – […]

Mihail Lermontov – Cerul şi stelele

20 august 2010

Limpede-i ceru-nserării, Stele departe ard clare Ca fericirea copilului; O! pentru ce nici nu sper a gândi: Steaua-i senină ca fericirea-mi! Eşti neferice? – Semeni-mi vor zice. Sunt neferice, Voi, oameni, pentru că cerul şi stelele – Cer e şi stele-s! Iar eu – numai om!… Oameni pe oameni Se pizmuiesc; Eu, dimpotrivă, Doar către […]

Mihail Lermontov – Rătăcirea lui Kupidon

20 august 2010

Odată cică Eros bătut fu de femei; Şi tulburat la culme copilul înciudat, Dorind să se răzbune, cu arcul încordat, De teama Evelor, găsi mai cu temei, Pe noi să-şi verse-amarul, nemaicruţând nici unul – De vină-i stirpea voastră! se vaietă nebunul. De-atunci femeia dragoste nu ştie!… Şi ca pe robii dânsei ne socoate… Aşa […]

Mihail Lermontov – Sentinţă

20 august 2010

De-ar şti întreaga omenire, Că viaţa, cu speranţe, vise Nu-i decât un caiet subţire Cu versuri răsştiute, scrise! * Demonul meu; Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006. * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă.

Mihail Lermontov – Muntele

20 august 2010

Înnoptă o zgâtie noroasă Sus la pieptul muntelui voinic; Iar în zori, pe-al cerului colnic, Dispăru, grăbindu-se voioasă. Dar rămase-un semn de rouă-n ridul Muntelui bătrân. Însingurat Stă şi-acum adânc îngândurat Şi tot plânge-n gol, Îmbătrânitul. * Demonul meu; Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006. * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă.

Mihail Lermontov – Din Goethe

20 august 2010

Culmile virgine Picură-n amurg, Pâcle-n valuri line Peste văi se scurg. Pân-şi drumul tace Adormit sub tei: Fii şi tu pe pace: Odihni-te-vei. * Demonul meu, Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006. * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă.

Mihail Lermontov – Nu-s Byron, nu…

10 august 2010

Nu-s Byron, nu, mi-s alt sus-pus Al stelei încă fără nume, La fel ca el, gonit de-o lume, Doar sufletu-mi îmi e, de rus. Mai crud încep, mai crudă moarte Îmi va lua puţinul dat, Ca marea, de speranţe sparte Mi-e sufletul împovărat. Cine-ar putea, ursuză mare, Să-ţi afle taina pic cu pic, Să spună […]

Mihail Lermontov – Vela

9 august 2010

Fulguie-o velă solitară Pe-albastrul mării nesfârşit. Ce-o fi pierdut în altă ţară, Acasă ce-o fi părăsit? Îi vuie-n faţă vânturi, valuri, Catargul scârţâie-n ghioc. Vai! nu râvneşte idealuri Şi nici nu fuge de noroc. Desubtu-i unda lină sună, Deasupra – razele-n cununi, Ci ea, rebela, vrea furtună, De parcă tihna-i stă-n furtuni. * Demonul meu; […]

Mihail Lermontov – Valurile. Oamenii.

8 august 2010

Vălură valuri mereu după valuri, Marea-n surdină sunând; Şirul de oameni urmând. Valul în voie sub soare aleargă Rece şi liber în veci; Oameni-n suflete cred… şi ce dacă? Nu sunt decât valuri mai reci! * Demonul meu; Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006. * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă.

Mihail Lermontov – Către prieteni

8 august 2010

Sunt fierbinte din născare Şi mi-i drag, de obicei, Să-mi petrec printre pahare Timpul, cu amicii mei.

Mihail Lermontov – Captivul

8 august 2010

Spargeţi zidul închisorii! Luminoase zări mă cheamă. Daţi-mi fata cu ochi negri, Calul meu cu neagră coamă.

Mihail Lermontov – Gladiatorul murind

8 august 2010

Motto: I see before me the gladiator lie…* Byron Cum freamătă cetatea, sublimă şi nebună… Măreaţa Romă urlă-n arenă-aplaudând – Doar el, străpuns, din sânge şi pulbere şi-adună Fără cuvânt, puterea şi ultimul lui gând.

Mihail Lermontov – Unui prieten

8 august 2010

Răsalintat de muzele viclene, Cu sufletul zelos, sentimental, Eu nu râvnesc celestul ideal, Dar caut bucurii mai pământene.

Mihail Lermontov – Însingurat în larma lumii

27 iulie 2010

Însingurat în larma lumii, Sub cer strein creşteam încet, Călind în focul pasiunii Mândria de a fi poet. Şi iată caznele-mi zburară Prieteni veseli câştigând, Dar eu, pierzând scânteia rară, Mă plictisisem de curând. Aceeaşi veche suferinţă Pătrunse-n pieptu-mi refăcut Şi umbre noi de necredinţă Îmi latră sufletu-mi durut. Pân-azi mă cearcă amintirea, Dar nu […]

Mihail Lermontov – * * * (La fel ca-n teatru scena lumii este)

27 iulie 2010

La fel ca-n teatru scena lumii este. Jucăm într-un balet fără de veste: Când cineva ar vrea fierbinte Să-şi facă drum spre titluri mai propice, Nu-i bai să-şi obosească mintea – De-ajuns piciorul să-şi ridice. * Demonul meu; Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006 * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă

Mihail Lermontov – * * * (Prin munţii pustii de la nord, singuratic)

20 mai 2010

Prin munţii pustii de la nord, singuratic Se-nalţă un brad pe-un pripor; Se leagănă-n vânt, aţipeşte; şi fulgii S-aştern şi-l acopăr uşor. Visează; şi-n vis i se pare că vede La sud cum se-nalţă stingher, Pe-o stâncă golaşă, încinsă de soare, Un mândru şi trist palmier. * Traducere de Al. Philippide

Mihail Lermontov – Către…

20 mai 2010

Eu n-am să-ţi stau umil în faţă, Salutul, vorbele-ţi târzii Putere n-au peste-a mea viaţă, Sîntem străini de-acum, s-o ştii.

Mihail Lermontov – Nu-i da poetului crezare…

20 mai 2010

Nu-i da poetului crezare, Copilă, nu-i al tău el, nu-i! Şi mai cumplit ca de vâlvoare Păzeşte-te de focul lui! În darn cu inima plăpândă Simţirea cerci să i-o pătrunzi! Fierbinte patimă arzândă Sub gingaş văl n-ai să ascunzi. Poetul e stăpân pe toate Şi nu-i stăpân pe sine doar: Cununa lui aprinsă poate Să-ţi […]

Mihail Lermontov – Silentium

20 mai 2010

Taci molcom, nu trezi nici dor Adânc în suflet, nici fior, Căci ele scapără şi pier, Precum luceferii din cer Răsar ca să apună iar, – Tu taci şi ia aminte doar. Simţirea cui să ţi-o încrezi? Iar când te doare, să nu crezi Că alţii te-au şi înţeles. Un gând rostit e un eres… […]

Mihail Lermontov – Meditaţie

16 mai 2010

Ce trist privesc tabloul acestei generaţii Cu viitorul sumbru sau gol la infinit, Plecată sub povara atâtor generaţii – Vlăstar prea crud, în lene-mbătrânit.

Mihail Lermontov – Patria

16 mai 2010

Mi-i dragă ţara mea; e-o dragoste ciudată Pe care mintea mea n-o poate-nvinge. Nici gloria plătită greu, cu sânge, Nici datinile sfinte de-altădată,

Mihail Lermontov – Poetul

16 mai 2010

Pumnalul meu luceşte-n podoaba-i aurită, Tăiş fidel şi veşnic treaz; Oţelul lui păstrează, misterios călită, Tăria orientului viteaz.

Mihail Lermontov – * * * (Primiţi salutul meu, o munţi albaştri-ai Caucazului!)

15 mai 2010

Primiţi salutul meu, o munţi albaştri-ai Caucazului! Căci voi mi-aţi legănat copilăria pe crestele sălbatice, voi m-aţi purtat şi m-aţi înveşmântat în nori de-argint şi m-aţi deprins cu cerul şi tăria. Altare-ale naturii, ca un fum din voi se-nalţă norii care tună! Şi cine-a stat cândva, o dată doar, lui Dumnezeu pe înălţimea voastră să […]

Mihail Lermontov – Demonul meu

22 martie 2010

https://boteugen.wordpress.com

Mihail Lermontov – Cântecul demonului

21 martie 2010

Mihail Lermontov, poezie străină, Cântecul demonului, traducere de Ion Hadârcă

Mihail Lermontov – Monolog

21 martie 2010

Mihail Lermontov, poezie străină, Monolog, traducere de Ion Hadârcă

Mihail Lermontov – Pumnalul

21 martie 2010

Mihail Lermontov, poezie străină, Pumnalul, traducere de Al. Philippide

Mihail Lermontov – Mănuşa

21 martie 2010

Mihail Lermontov, poezie străină, Mănuşa, traducere de Ion Hadârcă

Mihail Lermontov – Înţelegere

21 martie 2010

Mihail Lermontov, poezie străină, traducere de Aurel Rău