BotEugen`s Blog
boteugen.wordpress.com

Archive for the ‘GEORGE BACOVIA’ Category

George Bacovia – Verset târziu

1 iunie 2010

Coboară pe noapte Tăceri de mormânt, Şi jalnice şoapte Zboară pe vânt. Pustiu şi de veacuri Nu eşti şi nu sunt. Şi doarme cetatea… Nici alţii nu sunt. Reclame

George Bacovia – Verset prozaic

1 iunie 2010

E fals de la o vreme Oricâte s-ar vorbi, Grozave iscusinţi Mereu a cântări… Afară-i umed Moină, Ca şi demult, mizerii…

George Bacovia – Verset fantast

1 iunie 2010

Un vals A plâns în depărtare… A răsunat vreodată În ore de-ntristare. Un infinit demonic Şi ironii amare, Dureri ce-au răsunat În umbre solitare…

George Bacovia – Pe maidan

1 iunie 2010

Un copac cu frunzişul uscat, smuncit de vânt; un porc în spate cu un corb; un bordei cu un geam lipit în lut; un maidan; un râu resfirat ca nişte degete nervoase care pipăie pământul; frig…cerul e de plumb. „Pentru cincizeci de bani o femeie din bordei bate-n geam… Vrea iubire…”

George Bacovia – Nocturnă

1 iunie 2010

Nu e nimeni… plouă… plânge-o cucuvaie… Nu e nimeni… plouă… plânge-o cucuvaie Pe-un acoperiş de piatră-n noapte cu ecouri de şivoaie, Vai, e ora de-altădată, umbre ude se-ntretaie, Şi-n curentul unui gang aţipesc, plin de ploaie.

George Bacovia – Nocturnă

1 iunie 2010

O, nu mai cânta, harmonie pribeagă… O, nu mai cânta, harmonie pribeagă, Că plâng, şi nu ştiu unde să mă duc, În toamna care plânge pe-o veche modestie, Cu ploaia care curge în mahalaua bleagă,

George Bacovia – Nocturnă

1 iunie 2010

Clar de noapte parfumat… Clar de noapte parfumat, O grădină cu orizontul depărtat… Şi în somn, pe banca veche, cugetări se contrazic, Greierul zimţează noaptea, cu nimic.

George Bacovia – Nocturnă

1 iunie 2010

E-o muzică de toamnă… E-o muzică de toamnă Cu glas de piculină, Cu note dulci de flaut, Cu ton de violină… Şi-acorduri de clavire Pierdute, în surdină; Şi-n tot e-un marş funebru Prin noapte, ce suspină…

George Bacovia – Stanţă veche

31 mai 2010

Voiesc să cred C-am trăit În lux… Ce sentiment Trist, de-acum… Vorbe, Sau versuri dramatice. O voinţă mai bună, – Iubite vremuri Sau vor veni… Ce sentiment… Ură… Iubire Ici, colo, Uitare…

George Bacovia – Stanţă medie

31 mai 2010

Nu ştiu dacă Sunt înţelese Aceste stanţe… Dar mie-mi fac plăcere. Ele vorbesc De un suflet delicat, În goana de barbar… Şi când toate, Şi toate vor amuţi, Poate Numai atunci Vor fi trăite, Decât niciodată. Dar sunt înţelese Aceste stanţe… Ele trăiesc Un suflet delicat, În goana de barbar

George Bacovia – Stanţă la lume

31 mai 2010

Minute de mocniri Şi-ngăimări… Reprezintări lumeşti, A omului mizantrop Şi singular… Sarcastic chief Din depărtări…

George Bacovia – Stil simplu

31 mai 2010

În sunete lirice Şi bucuroase Şi cu proiecte Interesate… -Nici un minut Pierdut degeaba, – Poate că ziua Trecu. Se face seară Cina, Culcarea… De-a nu mai şti nimic… -Dar, şi un vis deosebit.

George Bacovia – Din tren

31 mai 2010

Fugea vagonul Înainte. Câmpul muncii, Câmpul lumii Se smunceau Parcă-napoi. Ziua caldă Şi solară Arăta frumoase flori. Noaptea, Câte-o stea brigandă Căuta Şi dispărea. Când vagonul Printre ziduri Poposind, Câmpul muncii Şi al lumii, După ziduri, – Ca şi când Nemaifiind.

George Bacovia – Restituiri

30 mai 2010

Citind ce-am publicat Cu ani în urmă: Admiratori Bârfeli Melodii duse, Trandafiri ai copilăriei. Socialism, Intimidări, Enigme de hazard, Socialism. Citesc ce-am publicat Cu ani în urmă: Melodii duse, Trandafiri ai copilăriei.

George Bacovia – Revelion

30 mai 2010

Să-mi cânt cine sânt… Să-mi cânt Cine sânt… Beat, La sfârşit de leat. Ani, ani s-au dus – Sună cântul meu, Ani, ani stau, Meditez să beu. În cazul că bând De fără vreun rost, Nu-i cerc viţios Şi nici vinul prost, Îndevoia mea Să mă duc aşa, Să mă aflu beat La sfârşit de […]

George Bacovia – Ca un vin

30 mai 2010

Voi bea, ce să fac? Până la analiză, mă distrez. De ce să ne temem Despre un „aiurez”? A, dac-ai fi de esenţă, Răscopt ca în repetitul ferment, Poate am munci să aflăm Al vieţii lament.

George Bacovia – Deşi nimic…

30 mai 2010

Cât sufeream Iubind Chipul tău. Şi, poate, te gândeai La mine. Deşi nimic… Cum larme De piano Ca ploaia, Sau violina ţipând Ca pentru momiţe… Deşi nimic… -Apoi, fanfara pentru trai, Şi convorbiri savante…

George Bacovia – Reflecţii

30 mai 2010

Azi am gândit Artă, Preocupat A compune Un interesant roman. Dar ceasul era greu… Pe urmă Toate sunt tăceri. Gândeam Artă Un roman… -Oamenii vorbesc De-acel erou.

George Bacovia – Singur

30 mai 2010

Odaia mea mă înspăimântă Cu brâie negre zugrăvită- Prin noapte, toamna despletită În mii de fluiere cântă. -Odaie, plină de mistere, În pacea ta e nebunie; Dorm umbre negre prin unghere, Pe masă arde o făclie. -Odaie, plină de ecouri, Când plânsu-ncepe să mă prindă, Stau triste negrele tablouri- Făclia tremură-n oglindă. Odaia mea mă […]

George Bacovia – Glossă

30 mai 2010

Priveşte savant… Priveşte savant Cu inima beată De iubire Natura-i statică. Amorul renaşte, Cu focul de vară, Cu diamante De iarnă. Metempsihoză, Metamorfoză, Şi câte încă. La revedere, Sau la adio. Priveşte savant. Dacă nu-i Cu cine vorbi, Se scrie. * din volumul Stanţe burgheze, 1946

George Bacovia – Un cântec

29 mai 2010

Ce trist este pe lume Un cântec, Un cântec ce-l tot aud: -La muncă… În zori de primăvară Cine-a putut să-nceapă, În nopţi târzii de iarnă, Necontenit Un cântec Ce l-am uitat cu anii Haotici Şi fără nici o normă… Cine-a putut să-nceapă Un cântec de viaţă La uşa părăsită, La anii mei târzii… Ce […]

George Bacovia -Ecou târziu

29 mai 2010

Sunau ţambale, târzia noapte… Sunau ţambale, târzia noapte… De cabaret comun- Femei răcneau beţia falsă Prin miros de tutun. Erau ziare, evenimente De vreme grave, sau de regret- Suspecte umbre de cabaret… Erau ziare, evenimente. Sunau ţambale, târzia noapte… De cabaret comun- Femei răcneau beţia falsă Prin miros de tutun.

George Bacovia – Elegie

29 mai 2010

Când iar nebun şi bolnav… Când iar nebun şi bolnav, Prin sanatorii, sau spitale, Voi sta privind Al vieţii vals Şi câte sunt,-ca un adio… Prin sanatorii, sau spitale, Oricum, fără voinţa mea- Poate voi fi singur. Apoi, tăcere… Ca toamna, un amurg de jale…

George Bacovia – Festivă

29 mai 2010

Postume Seară plăcută… Lumini de candelabre… Şi fotografii mă filmau.

George Bacovia – Şi ce?

28 mai 2010

Cu vise de mereu nuvele, În zvon de noapte orăşănesc… Şi ce dacă corpuri cereşti se-nvârtesc Şi dacă lucinde stele!… Şi ce dacă veacuri grele pândesc Clipe din viaţă mai uşurele!… Şi dacă corpuri cereşti se-nvârtesc, Ori stau departe lucinde stele.

George Bacovia – [fără titlu]

28 mai 2010

Fulgii Prin copacii goi, Tristele suspine, De omăt să troieneze Doinele în sine. Singur stau, Şi fulgii, Prin copacii goi, Ca să mă distreze, Cu florile dalbe Mi-au găsit mormântul.

George Bacovia – Pantofii

27 mai 2010

Pantofi de aur, expuşi în vitrină, Veţi sta sub dantele, în nopţi de baluri, Şi-n ale valsului leneşe valuri Veţi râde prin săli,- potop de lumină. Pe trist catafalc, cu tristă regină, Veţi sta în piciorul de gheaţă, şi sfânt, Şi-n trecerea vremii veţi arde-n mormânt, Pantofi de aur, expuşi în vitrină… * din volumul […]

George Bacovia – Sepulcre violate

27 mai 2010

Vagabondând, într-un amurg blond, Am dat de-ale cimitirului porţi- Acolo cioclii îşi bat joc de morţi, Şi-am râs un râs de vagabond. O, râsul fiinţei vagabonde… Şi ce-am văzut era straniu Într-un copac am găsit un craniu, Pe o cruce nişte cozi blonde.

George Bacovia – Doină

27 mai 2010

Dintre câte-am încercat Nici un dor realizat… Poate, mâine Şi mai mâine, Va fi dulce Acea pâine. Şi cum stau de supărat, Chiar de toate m-am lăsat… Numai tu m-ai sprijinit Şi, în lume, Mi-ai vorbit…

George Bacovia – Legendă

27 mai 2010

-Ce bine-a scris Şi cu talent Un inspirat Din secolul trecut… Are ceva din actual. Întâmplări, Locuri, Aproape ca astăzi. Ce inspirat… Sau opera a suportat Adaus, În cursul anilor… Ce bine e scris, -Nici de vorbit.

George Bacovia – Scântei galbene

27 mai 2010

O femeie în doliu pe stradă… O femeie în doliu pe stradă, O frunză galbenă tremura după ea- Luat de-a oraşului sfadă, Uitasem că toamna venea. Era mai demult o stradă, O şcoală, şi bruma cădea- Prin săli, ca nimeni să-l vadă, Un elev singuratic pălea. Un om, în amurg, pe-o stradă… Pe foi nu […]

George Bacovia – Stanţă la Bacovia

26 mai 2010

Şi glasuri În văi răsunau… Bacovia Ţară de încântări Şi viaţă liniştită. Nu se discută De-al meu Şi de-al tău, Ţara Cu cântul viguros: Înainte, Şi-apoi, oriunde… Şi bestiile ascultau De om. Bacovia Ţara Când tace Orice cuget…

George Bacovia – Vae soli

25 mai 2010

Te voi aştepta, într-o zi, sau într-o noapte oarecare Pentru ca să văd dacă mai pot să am o preocupare, Voi trece iar pe lângă ape, şi-n unda lor voi apărea, Voi sta pe lângă vreo ruină, va plânge iar o cucuvea; Pe urmă, nu va mai fi timp… voi fi uitatul muncitor; Va fi […]

George Bacovia – Plumb de iarnă

25 mai 2010

Şi iar… aceeaşi oră de dimineaţă… Şi iar… aceeaşi oră de dimineaţă… Pe toate mocnind acelaşi secret; Un frig violet, şi faţa e creaţă- -O, cum omul a devenit concret…

George Bacovia – Note de toamnă

23 mai 2010

Toamna-n grădină şi-acordă vioara… Toamna-n grădină şi-acordă vioara, Strada-i pustie… Oraşul plin de hambare, – De pâinea cea nouă duduie moara.

George Bacovia – Note de toamnă

23 mai 2010

La toamnă, când frunza va îngălbeni… La toamnă, când frunza vă îngălbeni, Când pentru ftizici nu se ştie ce noi surprize vor veni,- Alcoolizat, bătut de ploi, cum n-am mai fost cândva, Târziu, în geamul tău, încet, cu o monedă voi suna. Şi-n toamna asta udă, mai putredă ca cele ce s-au dus, Când vântul […]

George Bacovia – Note de toamnă

23 mai 2010

Tăcere… e toamnă în cetate… Tăcere… e toamnă în cetate… Plouă… şi numai ploaia dă cuvânt- E pace de plumb, e vânt, şi pe vânt Grăbite, trec frunze liberate.

George Bacovia – Nervi de toamnă

23 mai 2010

Iarbă de plumb şi aer tare… Iarbă de plumb şi aer tare… Pudrat pe-o eczemă ce faţa mi-o sapă; Pe câmp, cu-o umbră de cugetare- Violet, corbi, şi-oglinzi de apă.

George Bacovia – Nervi de primăvară

23 mai 2010

Melancolia m-a surprins pe stradă… Melancolia m-a surprins pe stradă, Sunt ameţit. Oh, primăvara, iar a venit… Palid, şi mut… Mii de femei au trecut; Melancolia m-a prins pe stradă.

George Bacovia – Serenda muncitorului

23 mai 2010

Eu sunt un monstru pentru voi Urzind un dor de vremuri noi, Şi-n lumea voastră-abia încap… Dar am să dau curând la cap.