BotEugen`s Blog
boteugen.wordpress.com

David Chadwick – ZEN Aici şi Acum (II)


Nipponica

Învăţăturile lui Shunryu Suzuki

*

Un învăţăcel l-a întrebat pe Suzuki Roshi de ce
japonezii fac ceştile de ceai atât de subţiri şi delicate,
încât se sparg foarte uşor.
– Nu-i vorba că sunt delicate, a răspuns el, ci tu nu ştii
să le mânuieşti. Tu trebuie să te adaptezi la mediu, nu invers.


*

Călugării de la un templu de pregătire japonez au pus
sub semnul întrebării validitatea hirotonisirii unui discipol
al lui Suzuki Roshi. Au zis că nu e reală, pentru că nu a avut
loc ceremonia corectă, nu a făcut ucenicia de călugăr-cerşetor
şi nu s-a ras în cap, nici nu a primit sutană până ce nu a ajuns
în Japonia.
– Aşadar, sunt sau nu călugăr ? l-a întrebat el pe Suzuki.
– Lucrurile merg pe calea pe care merge mintea, i-a spus
Suzuki. Dacă crezi că eşti călugăr, eşti călugăr. Dacă nu
crezi asta, nu eşti călugăr.

*

Într-o zi, la prelegere, Suzuki Roshi a spus :
– Când sunteţi absorbiţi cu totul în respiraţie, nu există
sine. Ce este respiraţia voastră ? Acea respiraţie nu este voi,
nu este aer. Ce este ? Nu este deloc sinele. Când nu există
sine, aveţi libertate deplină. Din pricina ideii voastre stupide
despre sine, aveţi o droaie de probleme.

*

Pe când îl ajutam pe Suzuki Roshi să se pregătească pentru
o cununie, am zis :
– Roshi, nu pricep. Recitaţi acelaşi lucru la fiecare cununie.
Îi spuneţi bărbatului : „Ţi-ai luat soţia perfectă”, şi apoi
îi spuneţi soţiei : „Ţi-ai luat soţul perfect.” Spuneţi asta
indiferent despre cine este vorba.
Mi-a aruncat un zâmbet maliţios şi a zis :
– A, nu pricepi ?

*

După o prelegere de seară, un bărbat din public a întrebat :
– Spuneţi că zen este peste tot. Atunci de ce trebuie să
venim la Zen Center ?
– Zen este peste tot, a zis Suzuki Roshi. Dar pentru tine
zen este aici şi acum.

*

Într-o zi, un învăţăcel a întrebat :
– Roshi, am multe pofte trupeşti. Mă gândesc să devin cast.
E bine să încerc să mă stăpânesc în acest fel ?
– Sexul e ca spălatul pe dinţi, a zis Suzuki. E un lucru bun,
dar nu aşa de bun încât să-l faci cât e ziua de lungă.

*

Un învăţăcel aminteşte de o prelegere în care Suzuki
Roshi a spus : „Dacă nu e paradoxal, nu e adevărat.”

*

Din când în când, Suzuki Roshi repeta această idee : „În
Sutra Lotusului, Buddha spune să luminezi un colţ – nu
întreaga lume. Doar să vezi limpede unde eşti.”

*

La dokusan un învăţăcel a repetat ceva ce spusese Suzuki
Roshi la o prelegere.
Suzuki a scuturat din cap.
– Nu ? a întrebat învăţăcelul. Dar aţi zis …
– Când am zis eu era adevărat, a răspuns Suzuki. Când ai
spus-o tu era fals.

*

Suzuki Roshi îşi spăla picioarele pe prag, după ce lucrase
în grădină. Slujitoarea lui, care stătea în cameră, chiar lângă
uşă, i-a dat un prosop. Apoi s-a aplecat şi i-a ciupit unul
dintre degetele de la picior.
– Aceasta este una dintre puterile lui Buddha, a zis el.
– Care ?
– Să vadă de ce anume are trebuinţă cineva şi să-i dea
acel lucru.

*

– Când mi-aţi recomandat un an în acest loc, mi-aţi spus
că voi afla o mare bucurie, i-a zis lui Suzuki Roshi un
învăţăcel, pe când şedeau şi sorbeau din ceai în cabana
lui Suzuki de la Tassajara. Ca să aflu acea mare bucurie
trebuie mai întâi să-mi pierd dorinţa de a trăi, nu-i aşa, Roshi ?
– Da, a spus el, dar fără să capeţi dorinţa de a muri.

*

– Suzuki Roshi, ascult de ani întregi prelegerile dumneavoastră,
a spus un învăţăcel în timpul perioadei de întrebări şi răspunsuri
de după prelegere, dar nu pricep defel.
Aţi putea, rogu-vă, să rezumaţi într-un cuvânt ? Puteţi reduce
budismul la o propoziţie ?
Toată lumea a râs. Suzuki a râs.
– Totul se schimbă, a zis.
Apoi a cerut întrebarea următoare.

*

Un învăţăcel i-a povestit lui Suzuki o anumită trăire,
când simţise că se topeşte într-o uimitoare măreţie.
– Da, poţi să numeşti asta iluminare, a zis Suzuki,
dar e mai bine să uiţi de ea. Ia zi, cum merge munca ?

*

Într-o dimineaţă, în zendo, pe când şedeam cu toţii în
zazen, tăcuţi, Suzuki Roshi a zis :
– Nu mişcaţi. Muriţi doar, iar şi iar. Nu anticipaţi. Nimic
nu vă poate salva acum, pentru că e ultima voastră clipă.
Nici măcar iluminarea nu vă va ajuta acum, pentru că nu
mai aveţi clipe. Fără viitor, fiţi credincioşi vouă înşivă – şi
nu mişcaţi.

*

Într-o zi, în timpul unei pauze de ceai, un învăţăcel care
şedea lângă Suzuki Roshi l-a întrebat :
– Aşadar, ce credeţi despre noi ăştia, zărghiţii de învăţă-
cei zen ?
Roshi a zis :
– Cred că sunteţi cu toţii iluminaţi – asta până ce deschideţi
gura.

*

Suzuki Roshi a spus în timpul unei discuţii că unii dintre noi
vrem să devenim maeştri zen, şi că asta e o prostie cât casa.
A spus că ar vrea să fie ca noi, la început de drum.
– Poate socotiţi că sunteţi nişte mere verzi care atârnă în copac,
aşteptând să se coacă, pentru a deveni fiecare un Buddha, a zis,
dar cred că sunteţi deja copţi, deja Buddha perfecţi, gata să fiţi
culeşi.

*

Odată, la o prelegere, Suzuki Roshi a spus :
– Iadul nu e pedeapsă, e antrenament.

*

În cea de-a patra zi a unui sesshin, pe când şedeam cu
picioarele durându-ne, cu spatele înţepenit, plini de speranţe
şi de îndoieli dacă merită să răbdăm toate astea, Suzuki Roshi
şi-a început prelegerea vorbind rar :
– Problemele pe care le aveţi acum …
Şi noi eram siguri că o să spună „vor trece”.
– … vor continua câte zile mai aveţi de trăit, a încheiat el.
Felul în care a spus-o ne-a făcut pe toţi să râdem.

*

Într-o dimineaţă, la Haiku Zendo din Los Altos, un grup
şedea la masa cu micul dejun, bând cafea, şi un
învăţăcel l-a întrebat pe Suzuki Roshi :
– Ce este iadul ?
– Iadul este să trebuiască să citeşti cu voce tare în
engleză, a răspuns el.

*

Într-o zi, pe când pregăteam pentru tipar o transcriere
a primei prelegeri pe care o ţinuse Suzuki Roshi despre
Sandokai, am dat peste expresia „lucrurile, aşa cum este”.
L-am întrebat dacă nu voia să spună „lucrurile, aşa cum sunt”,
care mi se părea mai corect gramatical.
– Nu, a zis el, ce voiam să spun este „lucrurile, aşa cum este”.


Glosar:

băţFie băţul învăţătorului (nyoi), un băţ scurt şi arcuit pe care îl poartă învăţătorul în situaţii protocolare, fie unul plat cu mâner rotunjit.

buddha (S)O făptură trezită la viaţă, cu referire atât la persoanele istorice şi mitice, ca Buddha Shakyamuni, cât şi la realitatea absolută, trezită la viaţă.

ceremonia ceaiului (cha-no-yu) – Metodă protocolară, estetică, de preparare şi de servire a ceaiului, care a apărut în Japonia prin secolul al XVI-lea.

dharma (S) Învăţătura, adevărul ori realitatea care este învăţată şi calea de abordare a acelui adevăr.

dokusan (J) – O convorbire particulară oficială cu un învăţător, termenul din zen-ul soto.

minte de maimuţă – Minte îngustă, mai ales atunci când sare de la un lucru la altul, ca o maimuţă de pe o creangă pe alta.

minte mare Termen folosit de Suzuki pentru mintea de tip buddha, sau mintea care cuprinde totul, în comparaţie cu mintea mică, mărginită de discriminare şi de ideile despre sine.

nirvana (S)În budismul timpuriu, încetarea oricărei suferinţe. În zen, nirvana este percepută ca absolut nedespărţită de viaţa de fiecare zi şi de ciclurile lumeşti ale suferinţei.

okesa (J) – Veşmântul exterior, alcătuit din bucăţi, pe care îl poartă în mod tradiţional un călugăr budist.

practică – Expresia zazen-ului în viaţa de toate zilele.

roshi (J) – “Bătrân învăţător venerabil”, titlu respectuos pentru un preot sau un maestru zen. Începând cu 1966, lui Shunryu Suzuki i se spunea de obicei Suzuki Roshi. Înainte era numit de obicei Suzuki Sensei sau Reverendul Suzuki.

sensei (J) – Titlul folosit pentru învăţători şi doctori, uneori şi pentru preoţi şi alte persoane respectate.

sesshin (J) – Perioadă de izolare pentru concentrare pe zazen, de una ori mai multe zile, de obicei 5 sau 7.

shosan (J) – Ceremonie oficială de întrebări şi răspunsuri.

sumi-e (J) – Pictură japoneză făcută cu pensulă şi tuş.

sutra (S) – Discursuri ale lui Buddha, vechi scrieri budiste ori scripturi  care se psalmodiază.

tatami (J) – Rogojini japoneze de paie, rigide, cu grosime de circa şase centimentri, lăţime de un metru şi lungime de doi metri.

vid – Termen care desemnează adevărata natură relativă, interconectată, pe care o au toate, unde nimic nu are natură ori existenţă separată, stabilită, inerentă.

zazen (J) – Meditaţie zen, meditaţie în poziţia şezând. De obicei se face şezând cu picioarele încrucişate pe o pernă, dar se poate face şi pe scaun, în mers, psalmodiind ori în timpul oricărei activităţi. În zazen aşezat practicantul şade drept şi nemişcat, cu ochii pe jumătate închişi, îşi urmăreşte respiraţia, numără de la unu la zece pe respiraţie, se concentrează pe partea inferioară a abdomenului, sau pe o mantra, sau pe un koan (întrebare zen), ori “pur şi simplu şade” şi îşi lasă gândurile să vină şi să plece, fără să se agaţe de ele.

zen (J) – Şcoală budistă apărută în China, care pune accentul pe zazen, inspiraţia directă şi trăirea reală a adevărului budist în activitatea de zi cu zi.

zen rinzai (J) – Una dintre cele două principale secte zen.

zen soto (J) – Una dintre cele două principale secte zen, care pune accentul pe “simpla şedere” – sau meditaţia tăcută pentru iluminare – şi aplicaţiile ei în activitatea de fiecare zi; secta lui Shunryu Suzuki.

zendo (J) – Sală de meditaţie zen, sala de zazen.


* ZEN Aici şi Acum; Învăţăturile lui Shunryu Suzuki; Editura Humanitas; Bucureşti; 2010.
* Traducere din limba engleză de Dana-Ligia Ilin.

** SHUNRYU SUZUKI (1904-1971) a fost unul dintre cei mai influenţi maeştri spirituali ai sec. XX,
care a popularizat budismul zen în America. Preot japonez zen din şcoala soto, a predat în
Statele Unite din 1959 până la moarte. A fondat San Francisco Zen Center şi
Tassajara Zen Mountain Center. Este autorul influentei Zen Mind, Beginner` Mind (1970), o
compilaţie a prelegerilor pe care le-a ţinut la Zen Center din Los Altos, California, considerată
o lucrare clasică în domeniul spiritualităţii.

*** DAVID CHADWICK (n. 1945, Texas) a studiat gândirea zen cu Shunryu Suzuki, din 1966.
În 1971, cu puţin timp înainte de moartea lui Suzuki, a devenit preot budist. A participat mai
mulţi ani la activităţile desfăşurate de San Francisco Zen Center. Printre cărţile pe care le-a
scris se numără Crooked Cucumber : The Life and Zen Teaching of Shunryu Suzuki (1999),
o biografie a maestrului său, şi To Shine One Corner of the World : Moments with Shunryu
Suzuki (2001), reeditată în 2007 sub titlul Zen Is Right Here : Teaching Stories and Anecdotes
of Shunryu Suzuki, Author of
Zen Mind, Beginner`s Mind.

Reclame

Niciun răspuns to “David Chadwick – ZEN Aici şi Acum (II)”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: