BotEugen`s Blog
boteugen.wordpress.com

Arhivă pentru August 2010

Vladimir Maiakovski – Na-vă

31 August 2010

ntr-un ceas, de-aici în colo, într-o stradelă curată pe oameni se va prelinge greţoasă-va grăsime, iar eu v-am deschis atâtea sipete cu versuri de mâine, eu – al nepreţuitelor cuvinte risipitor, mână-spartă. Iată, dumneata, bărbat ce eşti, ai în mustăţi varză – odor din borşul nemâncat până la capăt, undeva; iată, dumneata, femeie ce eşti, […]

Vladimir Maiakovski – Versuri despre diferenţele de gust

31 August 2010

Calul spuse, privind spre cămilă: „Ce corcitură gigantică, de cal, – să-i plângi de milă”. Cămila însă strigă la rândul ei: „Parcă tu ai fi cal, tată?! Tu pur şi simplu nu eşti decât o cămilă subdezvoltată”. Şi doar unul dumnezeu cu barba şi pleata căruntă ştia din cele făptuite că de fapt acestea erau […]

Vladimir Maiakovski – De oboseală

31 August 2010

Pământule! Cu zdrenţele buzelor mele pătate de aur străin lasă-mă să-ţi sărut creştetul ce cheleşte. Cu fumul pletelor peste pojarul ochilor de cositor lasă-mă să-nvălui ai mlaştinilor sâni căzuţi. Auzi tu? Suntem – doi, răniţi, hăituiţi de căprioare, – cabrează nechezatul cailor înşeuaţi de Moarte. Fumul de după case nu ne va ajunge din urmă […]

Vladimir Maiakovski – Dimineaţă

31 August 2010

Ploaia-ncruntată priveşte cruciş. Iar după grilaj- sumar anturaj- ale firelor de fier perine. Şi pe ele se sprijină lejer picioarele răsăritelor stele. Dar pieirea felinarelor, ţărilor în coroane de gaz lampant pentru ochi făcu mai dureros buchetul prostituatelor cu mers clătinat ce înde ele nu-şi ascund gând duşmănos. Şi e sinistru-n glumiţa lui înţepătorul râset […]

Vladimir Maiakovski – Către firme

31 August 2010

Citiţi înaltele cărţi de fier! Sub flautul literei lucitoare oploşi-se-vor peşti afumaţi şi napi cu plete aurii-amare. Iar dacă veselia câinească va cuprinde constelaţia „Magii”- cei de la pompele funebre vor trimite sarcofage. Când, hirsută, ajunsă de plâns, se va stinge-a felinarelor viaţă, sub cerul crâşmelor înamoraţi-vă, macilor de pe-a ceainicelor faianţă. * Eu şi […]

Vladimir Maiakovski – A la Heine

31 August 2010

Din ochi c-un fulger mă ţintii: „Te-am văzut – erai cu alta. Eşti cel mai josnic, cel mai ticălos…”- şi te-ai dezlănţuit, te-ai dezlănţuit, te-ai dezlănţuit, ocărându-mă nemilos. Dar eu, dragă, sunt un pici priceput, astfel că la o adică mai înceteaz-o cu bubuiturile dumitale. Odată ce fulgerul nu m-a răpus – de tunete nici […]

Vladimir Maiakovski – Atitudine faţă de domnişoară

31 August 2010

În acea seară se decidea- vom ajunge sau nu amanţi?- era întuneric, nimeni nu ne vedea. Eu mă aplecai cu adevărat, şi, într-adevăr, aplecându-mă, i-am spus: „E foarte abrupt al pasiunilor abis- fiţi bună, feriţi-vă. A vă feri, fiţi bună. E prea sus”. * Eu şi Napoleon; Editura „Ideea Europeană; Bucureşti;  2008 * Traducere, prefaţă […]

Vladimir Maiakovski – Lehamite

31 August 2010

N-a fost să rămân acasă. Anenski, Tiutcev, Fet*. Iarăşi, de dor spre oameni îndrumat, mă duc la cinema, la cârciumă, la bufet. Iată mesuţa. Înluminare. Speranţa încurajează inima prostului. Dar dacă-n curs de-o săptămână atât de mult s-au schimbat ruşii, dragii, cu focul buzelor o să le ard obrajii. Ridic atent ochii, scormonesc în grămada […]

Alexandr Blok – Rusia

31 August 2010

Ca-n vremi ce-s azi trecut tezaur Vii, troică veche, să mă duci, Şi roţi cu spiţele de aur Se-afundă-n glod pân-la butuci… Rusie, biata mea Rusie, Pământ cu izbe cenuşii, Cântările ce-n vânt adie Mi-s dragi ca dragostea dintâi! Nu ştiu a-ţi plânge soarta doară, Am griji mărunte, pământeşti… Dă-ţi frumuseţea ta barbară Oricărui vrăjitor […]

Fiodor Ivanovici Tiutcev – Nebunie

31 August 2010

Acolo unde arsă glia Şi pâcla zării una par, Se-aţine şuie nebunia În lumea-i fără de habar. Şi toropită de dogoare, Clipocind în colbul arzător, Cu ochi sticloşi înfipţi în zare Ea scurmă fiecare nor. Apoi învie ca din moarte, Şi-ascute iar auzul treaz, Veghind la gura gliei sparte Cu zâmbet tainic pe obraz. Şi […]

Marina Tsvetaeva – Pe cer negru cuvinte-aparte

31 August 2010

Pe cer negru cuvinte-aparte Ochi frumoşi nu mai văd ale firii, Şi nu-i straşnic ceasul de moarte, Şi nu-i dulce clipa iubirii. Unul scrie-n sudori, altul ară, Noi o altă avem respiraţie: Foc uşor peste frunte zboară- Adierea de inspiraţie. * Traducere de Leonida Lari.

Anna Ahmatova – Muza

31 August 2010

În noapte, când îi bănuiesc venirea, Pe-un fir de păr stă viaţa-mi trecătoare. Ce-i libertatea, gloria, iubirea, Alături de această vrăjitoare? Şi intră iar. Dând la o parte stinsul Voal, cu ochii mă măsoară greu, Întreb:”Lui Dante tu-ai dictat cuprinsul Infernului?” – Şi îmi răspunde: „Eu!” * Traducere de Leonida Lari.

Anna Ahmatova – O toamnă plânsă ca o văduvă subţire

31 August 2010

O toamnă plânsă ca o văduvă subţire În haine negre, `nvăluind în ceaţă inimi… Să plângă ea nicicând nu va-nceta Cuvintele bărbatului, de viaţă pline. Aşa va fi până zăpada moale Se va-ndura de obositu-i chin… Pentru durere şi pentru uitare Să-ţi dai viaţa nu e deloc puţin. * Traducere de Aura Christi.

Anna Ahmatova – O, viaţă fără ziua de mâine!

31 August 2010

O, viaţă fără ziua de mâine! În fiece literă eu trădarea pândesc. De parcă iubirea trece pe-alături Alte stele pentru mine răsar şi cresc. Mă-ndepărtez fără să fiu văzută. Şi nu te recunosc când eşti văzut. Dar vine noaptea iar. Ca-ntr-o uitare mută Umerii umezi ţi-i sărut. Nu ţi-am fost dragă niciodată. Tortura nu se […]

Anna Ahmatova – Ecou

31 August 2010

Cale spre trecut de mult e-nchisă, Aş mai avea acum nevoie de trecut? Colo uitat-am lespedea de sânge Sau uşa unsă grijului cu lut? Poate ecoul care deocamdată Nu tace, deşi-l implor atât de mult?… Cu-acest ecou s-a întâmplat exact Ca şi cu inima pe care o ascult. * Traducere de Aura Christi.

Serghei Esenin – poem [fără titlu]

31 August 2010

Printre crengi eu n-am să-mi lunec văzul, Rătăcind să caut urme seci, Căci, cu părul-snop cum e ovăzul, Tu din vis mi-ai dispărut pe veci. Gingaşă, frumoasă şi subţire, Rumenă ca poamele erai, Semănai c-o roză asfinţire, Fraged ca zăpada străluceai. Ochii tăi ţărână-s şi tăcere, Ca un sunet numele-a-ncetat. Dar în şal, mireasma lor […]

Serghei Esenin – poem[fără] titlu

31 August 2010

O sărmane bard, – să scrii tu oare Despre lună chiar cu-atâta foc? Mi s-au stins privirile amare În iubire, vin şi cărţi de joc. Vai – de somn la geamuri luna pică, Ce lumină? – eşti la ochi legat… Eu am pus pe dama cea de pică, Dar c-un as de dobă am mizat. […]

Serghei Esenin – poem [fără titlu]

31 August 2010

Lună colilie, plai înzăpezit. Tot cuprinsu-n pânză dalbă s-a-nvelit. Mlada de mesteacăn plânge-n crâng mereu Cine-i mort aice? – nu cumva chiar eu? * Traducere de George Popov.

Nichita Stănescu – Vedere în acţiune

24 August 2010

Am început să înţeleg cîte ceva din ceea ce ştiu: În mine e un ochi înlăuntrul meu. Pînă nu-mi zdrenţuiesc trupul în planete, el nu-mi va atrage viaţa la sine. Şi chiar dacă mă spinteci, el, ochiul dinlăuntrul meu, nu va curge-n afară. Strig: Da! El este vederea în acţiune. Nu are trup decât de […]

Nichita Stănescu – Lăuntrul ochi

24 August 2010

Desigur m-ai greşit c-un ochi mai mult lăsat la mine-n întunerec de văd cu el de mai demult cuvântul greu cu care ferec… Ei da, din când în când o mână s-ar mai putea să-mi smulg din umăr ca să te şi zăresc stăpână, – cal fugărit pe care-l număr I-ha, cum treci, i-ha, în […]

Nichita Stănescu – Noi doi

23 August 2010

Noi doi suntem doi cîini şi două ameţitoare dalbe ouă Îşi clatină Mercur azi bărbăţia, fiica sa şi fia. El caută mari comerţuri ca să facă în proslăvita noastră ţeastă dacă. Şi obosit el a rămas ciuntit pe ţeasta noastră-nas. Mercur! Alergător prea şchiop impur. Ne cade azi în tubercule spoitul muşchi al lui Hercule. […]

Nichita Stănescu – La piciorul răsfăţat

23 August 2010

Blană jupuită dintr-o vânătoare pentru pasul tău aerian, în decorativ ce doare eu ţi-am fost doamnă mai an. Tu aveai un soţ subţire lung ca frînghia întinsă de din care o oştire peste plai căzuse ninsă. Tu aveai un ochi mult verde şi-o tăcere, ce tăcere… Se adună şi se pierde cifra mea cea mai […]

Mihail Lermontov – * * *(îmi port pustiu prin noapte pasul meu)

23 August 2010

1 Îmi port pustiu prin noapte pasul meu Pe drumul cu pietriş lucind la stele. S-apleacă peste lume Dumnezeu Şi stau de vorbă stelele-ntre ele. 2 Solemn e cerul, minunat mereu! Pământul doarme-n ceaţă azurie. De ce mi-e sufletul atât de greu? Aştept ceva? Păreri de rău să fie? 3 Păreri de rău? De ce? […]

Mihail Lermontov – Poetul

23 August 2010

Pumnalul meu luceşte-n podoaba-i aurită, Tăiş fidel şi veşnic treaz; Oţelul lui păstrează, misterios călită, Tăria orientului viteaz. Slujind fără simbrie unui voinic în munte, Prin câte locuri n-a ajuns! A pus pe multe piepturi duşmane urme crunte Şi multe paloşe-a străpuns. Îşi însoţea stăpânul la luptă cât de grea; Jignit, din teacă se grăbea […]

Mihail Lermontov – Răspuns

20 August 2010

Pe cel ce cunoscând durerea Şi-a stins privirea-nspre amor, Întru speranţa învierii De două ori nu-l înfiori. Vrăjmaş al lacrimii de sare, Retras în sine-nsingurat, El a gonit orice visare Din calea lui de resemnat, Fără simţiri: un ciot lăsat Sub fulgerul căzut, cum arde Îşi pierde sevele terestre, Nu mai hrăneşte ramuri moarte – […]

Mihail Lermontov – Cerul şi stelele

20 August 2010

Limpede-i ceru-nserării, Stele departe ard clare Ca fericirea copilului; O! pentru ce nici nu sper a gândi: Steaua-i senină ca fericirea-mi! Eşti neferice? – Semeni-mi vor zice. Sunt neferice, Voi, oameni, pentru că cerul şi stelele – Cer e şi stele-s! Iar eu – numai om!… Oameni pe oameni Se pizmuiesc; Eu, dimpotrivă, Doar către […]

Mihail Lermontov – Rătăcirea lui Kupidon

20 August 2010

Odată cică Eros bătut fu de femei; Şi tulburat la culme copilul înciudat, Dorind să se răzbune, cu arcul încordat, De teama Evelor, găsi mai cu temei, Pe noi să-şi verse-amarul, nemaicruţând nici unul – De vină-i stirpea voastră! se vaietă nebunul. De-atunci femeia dragoste nu ştie!… Şi ca pe robii dânsei ne socoate… Aşa […]

Mihail Lermontov – Sentinţă

20 August 2010

De-ar şti întreaga omenire, Că viaţa, cu speranţe, vise Nu-i decât un caiet subţire Cu versuri răsştiute, scrise! * Demonul meu; Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006. * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă.

Mihail Lermontov – Un cerşetor

20 August 2010

În pragul sfântului lăcaş Cerşea, mulţimii, de pomană Un biet calic fără sălaş, Mult vlăguit şi fără hrană. O nafură – atât cerşea Privirea lui de caznă vie Şi-i puse-o piatră cineva În braţu-ntins spre omenie. La fel iubirea-ţi implorând Îmi plânse-amarnic sufletu`; La fel în tot ce-aveam mai sfânt M-ai înşelat pe-o viaţă, tu! […]

Mihail Lermontov – Muntele

20 August 2010

Înnoptă o zgâtie noroasă Sus la pieptul muntelui voinic; Iar în zori, pe-al cerului colnic, Dispăru, grăbindu-se voioasă. Dar rămase-un semn de rouă-n ridul Muntelui bătrân. Însingurat Stă şi-acum adânc îngândurat Şi tot plânge-n gol, Îmbătrânitul. * Demonul meu; Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006. * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă.

Mihail Lermontov – Din Goethe

20 August 2010

Culmile virgine Picură-n amurg, Pâcle-n valuri line Peste văi se scurg. Pân-şi drumul tace Adormit sub tei: Fii şi tu pe pace: Odihni-te-vei. * Demonul meu, Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006. * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă.

august 2010

20 August 2010

august 2010

20 August 2010

august 2010

20 August 2010

Mihail Lermontov – Nu-s Byron, nu…

10 August 2010

Nu-s Byron, nu, mi-s alt sus-pus Al stelei încă fără nume, La fel ca el, gonit de-o lume, Doar sufletu-mi îmi e, de rus. Mai crud încep, mai crudă moarte Îmi va lua puţinul dat, Ca marea, de speranţe sparte Mi-e sufletul împovărat. Cine-ar putea, ursuză mare, Să-ţi afle taina pic cu pic, Să spună […]

Mihail Lermontov – Vela

9 August 2010

Fulguie-o velă solitară Pe-albastrul mării nesfârşit. Ce-o fi pierdut în altă ţară, Acasă ce-o fi părăsit? Îi vuie-n faţă vânturi, valuri, Catargul scârţâie-n ghioc. Vai! nu râvneşte idealuri Şi nici nu fuge de noroc. Desubtu-i unda lină sună, Deasupra – razele-n cununi, Ci ea, rebela, vrea furtună, De parcă tihna-i stă-n furtuni. * Demonul meu; […]

Mihail Lermontov – Valurile. Oamenii.

8 August 2010

Vălură valuri mereu după valuri, Marea-n surdină sunând; Şirul de oameni urmând. Valul în voie sub soare aleargă Rece şi liber în veci; Oameni-n suflete cred… şi ce dacă? Nu sunt decât valuri mai reci! * Demonul meu; Editura Prut Internaţional; Chişinău; 2006. * Selecţie, prefaţă şi traducere de Ion Hadârcă.

Mihail Lermontov – Către prieteni

8 August 2010

Sunt fierbinte din născare Şi mi-i drag, de obicei, Să-mi petrec printre pahare Timpul, cu amicii mei.

Mihail Lermontov – Captivul

8 August 2010

Spargeţi zidul închisorii! Luminoase zări mă cheamă. Daţi-mi fata cu ochi negri, Calul meu cu neagră coamă.

Mihail Lermontov – Gladiatorul murind

8 August 2010

Motto: I see before me the gladiator lie…* Byron Cum freamătă cetatea, sublimă şi nebună… Măreaţa Romă urlă-n arenă-aplaudând – Doar el, străpuns, din sânge şi pulbere şi-adună Fără cuvânt, puterea şi ultimul lui gând.

Mihail Lermontov – Unui prieten

8 August 2010

Răsalintat de muzele viclene, Cu sufletul zelos, sentimental, Eu nu râvnesc celestul ideal, Dar caut bucurii mai pământene.

Garik Sukaciov/Brigada S – Napoi menea vodoi

3 August 2010

CHAIF – S Vojny

3 August 2010

CHAIF – Poplach o nem

3 August 2010

CHAIF – V eye glazah

3 August 2010

CHAIF – Argentina – Jamaica 5:0

3 August 2010

KREMATORIY – Malenkaya Devochka

3 August 2010

Krematoriy – Posledniy shans

3 August 2010

Viktor Tsoy – Aliuminievie ogurtzi

3 August 2010

mUMIY tROLL – Vosmiklasnitza(cover)

3 August 2010

mUMIY tROLL – Zabavi

3 August 2010

mUMIY tROLL – Moya Pevitsa

3 August 2010